top of page

Promoweken op gemarineerde groenten en fruit


Promoweken gemarineerde groenten en fruit !

Geniet van de promoweken die lopen op het gamma 'Delisol gemarineerde groenten en fruit'

Lopende vanaf 06/05/2019 t.e.m. 19/05/2019.

Lijst van de artikelen binnen de promogroep:

Nog niet beschikbaar bij u in de buurt? Vraag ernaar bij uw grossier dan bekijken wij zeker wat we kunnen doen.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page